Čo sa stane potom, čo človek uvedomí, že je zamilovaný